Právny servis

     PAKTIV s.r.o., Hlavná 22, 917 01 Trnava


Právny servis

Právny servis nie je len o zmluvách.

Pre hladký a bezpečný priebeh celého realitného obchodu je dôležitá spolupráca a komunikácia realitného makléra a právnika.
Túto spoluprácu považujeme za kľúčovú pre úspešnú realizáciu predaja alebo prenájmu nehnuteľnosti, a preto v našej spoločnosti spolupracujeme s renomovanou advokátskou kanceláriou, ktorá je neustále k dispozícii maklérom a našim klientom, v ktorejkoľvek fáze
realitného obchodu. Prispieva to aj k vybudovaniu dôvery našich klientov v úspešnú realizáciu celé procesu realitného obchodu.
Ku každému obchodu pristupujeme individuálne. Odbremeníme Vás od komplikovanej legislatívnej agendy pri predaji nehnuteľnosti.
Advokátska kancelária vypracuje pre Vás potrebnú zmluvnú dokumentáciu, ktorú od komunikujeme v prípade potreby s právnikom tretej strany a dohliadneme na celý proces predaja, prenájmu, až po zaplatenie celej kúpnej ceny a odovzdanie nehnuteľnosti.
Pri poskytovaní našich služieb kladieme dôraz na maximálnu právnu ochranu. Komplexný právny servis pre našich klientov zabezpečujú právnici s mnohoročnými skúsenosťami v tejto oblasti.

 


PAKTIV s.r.o. - realitná kancelária
Ivan Hrnčiar - konateľIČO: 31 373 267
Číslo účtu : SK3111110000006622010008, UniCredit Bank, a.s., pobočka Trnava
Kontakt : 033/534 05 99, 0905/33 11 30, email: paktiv@paktiv.sk, www.paktiv.sk
Zapísaná : Obchodný register Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka číslo 16532/T

Copyright © 2019 Paktiv s.r.o. | Všetky práva vyhradené! | Ochrana osobných údajov