Odhad trhovej ceny

     PAKTIV s.r.o., Hlavná 22, 917 01 Trnava


Realitná kancelária PAKTIV s.r.o. vám ponúka službu o určení trhovej ceny nehnuteľnosti.
Na
základe žiadosti klienta vydá/ vystaví „Potvrdenie o trhovej cene nehnuteľnosti“.
Toto potvrdenie sa vydáva väčšinou pre účely dedičského konania, majetkového vysporiadania, rozvodu a rôznych súdnych sporov.
Aktuálna trhová cena sa stanovuje porovnávacou metódou, na základe poznatkov situácie trhu s nehnuteľnosťami a vykonanej fyzickej obhliadky nehnuteľnosti.

V prípade Vášho záujmu o našu službu "Odhad trhovej ceny nehnuteľnosti" nás kontaktujte na telefónnom čísle 0905/331130, email: paktiv@paktiv.sk, vyplňte kontaktný formulár a my Vás budeme kontaktovať, alebo osobne v kancelárii PAKTIV s.r.o., Hlavná 22, Trnava.

 

PAKTIV s.r.o. - realitná kancelária
Ivan Hrnčiar - konateľIČO: 31 373 267
Číslo účtu : SK3111110000006622010008, UniCredit Bank, a.s., pobočka Trnava
Kontakt : 033/534 05 99, 0905/33 11 30, email: paktiv@paktiv.sk, www.paktiv.sk
Zapísaná : Obchodný register Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka číslo 16532/T

Copyright © 2019 Paktiv s.r.o. | Všetky práva vyhradené! | Ochrana osobných údajov