Etický kódex

     PAKTIV s.r.o., Hlavná 22, 917 01 Trnava


Etický kódex makléra realitnej kancelárie PAKTIV s.r.o.

Cieľom realitnej kancelárie PAKTIV s.r.o., je byť Vám, našim klinetom, spoľahlivým partnerom v realitách.
Maklér realitnej kancelárie PAKTIV s..r.o., preto dodržiava nasledujúce zásady:
 
1. Za každých okolností jedná pri realizácii obchodu čestne a profesionálne.  
2. Snahou každého makléra je zaistiť maximálnu transparentnosť prebiehajúcej transakcie. Klientovi je vždy k dispozícii odbornou radou a pomocou.  
3. Klienta informuje o priebehu realitného obchodu, dodržuje termíny a dohody, ktoré boli s klientom dohodnuté.  
4. Svoje služby vykonáva odbornou, profesionálnou a individuálnou starostlivosťou, v súlade s dobrými mravmi, právnou legislatívou a obchodnou etikou.  
5. Uvádza pravdivé a úplné informácie, nehnuteľnosť vždy ponúka len so súhlasom vlastníka.  
6. Zachováva absolútnu diskrétnosť voči priamym klientom aj tretím stranám dotknutým obchodnou transakciou. Neposkytuje žiadne osobné, dôverné a bežne nedostupné informácie ani po ukončení spolupráce.  
7. Neustále sa zdokonaľuje a vzdeláva vo všetkých oblastiach realitnej činnosti a sleduje najnovšie trendy a vývoj trhu.  
8. Ku všetkým svojim klientom pristupuje rovnocenne a bez rozdielov.  
9. Počas výkonu svojej profesie vždy vystupuje ako reprezentant realitnej kancelárie PAKTIV s.r.o., riadi sa stanovenými štandardmi a záväznými predpismi, ktorým je aj tento Etický kódex.  
10. Snaží sa o šírenie dobrého mena realitnej kancelárie PAKTIV s.r.o., rovnako ako o zvýšenie prestíže profesie realitného makléra a obchodovania s nehnuteľnosťami vôbec.

 

Adresa: PAKTIV s.r.o., Hlavná 22, 91701 Trnava,
Telefónny kontakt: 0905/331130, 033/5340599
Email: paktiv@paktiv.sk

PAKTIV s.r.o. - realitná kancelária
Ivan Hrnčiar - konateľ

 IČO: 31 373 267
Číslo účtu : SK3111110000006622010008, UniCredit Bank, a.s., pobočka Trnava
Kontakt : 033/534 05 99, 0905/33 11 30, email: paktiv@paktiv.sk, www.paktiv.sk
Zapísaná : Obchodný register Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka číslo 16532/T

Copyright © 2019 Paktiv s.r.o. | Všetky práva vyhradené! | Ochrana osobných údajov