Hypotekárne financovnie

     PAKTIV s.r.o., Hlavná 22, 917 01 Trnava


Hypotekárne financovanie kúpy nehnuteľnosti. 

Naša spoločnosť zabezpečuje prostredníctvom nášho exkluzívneho finančného poradcu Dr. Vít Pokorný - DELUVIS, s.r.o., bezplatné sprostredkovanie hypotekárneho úveru a všetkých finančných a poisťovacích služieb.

           spolupracujeme so všetkými bankami na finančnom trhu
  hľadáme najoptimálnejší spôsob financovania
  pripravíme a zabezpečíme všetky potrebné doklady k žiadosti o hypotekárny úver
  zabezpečíme súdneho znalca, akceptovaného vo všetkých bankách na vypracovanie znaleckého posudku
  zastúpime Vás pri komunikácii s bankou, aby Vás tento proces čo najmenej zaťažoval
  sledujeme celý proces schvaľovania a priebežne Vás informujeme o stave Vašej žiadosti
  postaráme sa o riešenie prípadných chýb a nezrovnalostí
  zabezpečíme poistenie Vašej nehnuteľnosti a vinkuláciu poistenia v prospech banky poskytujúcej hypotekárny úver
  dohodneme termín podpisu úverovej a záložnej zmluvy

V prípade Vášho záujmu o "hypotekárne financovanie kúpy nehnuteľnosti" nás kontaktujte na telefónnom čísle 0905/331130, email: paktiv@paktiv.sk, vyplňte kontaktný formulár a my Vás budeme kontaktovať, alebo osobne v kancelárii PAKTIV s.r.o., Hlavná 22, Trnava.


PAKTIV s.r.o. - realitná kancelária
Ivan Hrnčiar - konateľIČO: 31 373 267
Číslo účtu : SK3111110000006622010008, UniCredit Bank, a.s., pobočka Trnava
Kontakt : 033/534 05 99, 0905/33 11 30, email: paktiv@paktiv.sk, www.paktiv.sk
Zapísaná : Obchodný register Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka číslo 16532/T

Copyright © 2019 Paktiv s.r.o. | Všetky práva vyhradené! | Ochrana osobných údajov